แคตตาล็อกออนไลน์

  • หอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ

    หอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ผู้รับเหมาติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ หรือถังแชมเปญ และถังประปารูปทรงต่างๆ สำหรับใช้กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง จำหน่ายถังแชมเปญราคาถูก และรับผลิตและติดตั้งถังน้ำแบบมาตราฐานใช้ในหน่วยงานราชการ รวมถึงอุปกรณ์งานระบบประปาหมู่บ้าน, ประปานครหลวง, กรมทรัพยากรน้ำ ควบคุมและคำนวณโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ให้บริการรวดเร็วตรงเวลา พร้อมรับประกันหลังการขาย    แนะนำบริษัทรับเหมาติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ บริษัท ไทยเจริญสุข เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เบอร์โทรติดต่อ : 0-3422-0344-6, 0-3432-1460  

    หมวดหมู่ : ถัง, ถังโลหะ, ถังเก็บของเหลวปริมาณมาก

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ดูรายละเอียด